Lập trình Android cơ bản

Trang chủ » Training » Lập trình Android cơ bản

Bài 13: Sử dụng Dialog trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1. Giới thiệu Dialog trong Android Dialog trong Android là một cửa sổ nhỏ dùng để nhắc người dùng đưa ra quyết định hoặc nhập thông tin. Thỉnh thoảng trong ứng dụng của bạn, nếu bạn muốn hỏi người dùng về quyết...

Bài 14: AndroidManifest.xml Trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1. Khái Niệm Manifest Khác với Gradle xuất hiện khá muộn khi mà Android Studio ra đời, giúp hỗ trợ bạn quản lý project dễ dàng hơn trước kia. Thì Manifest lại xuất hiện với vai trò là một nền tảng của...

Bài 15: Các tài nguyên và ứng dụng cơ bản trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1. Tổng quan về tài nguyên trong Android Bất kỳ ứng dụng mà bạn phát triển sẽ phải bao gồm một số loại tài nguyên và các giá trị cục bộ, chẳng hạn như chuỗi, hình ảnh (thậm chí đơn...

Bài 16: Intent trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1. Intent là gì ? Intents là một thành phần quan trọng trong Android như trong bào 3 chúng ta đã tìm hiểu. Nó cho phép các thành phần ứng dụng có thể yêu cầu các hàm từ các thành phần...

Bài 17: Lưu trữ dữ liệu trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1. Giới thiệu Đã có lúc nào bạn có thắc mắc rằng tại sao một ứng dụng nhỏ bé như danh bạ trong điện thoại có thể lưu trữ hàng trăm hàng nghìn số điện thoại? hay làm sao để...

Bài 18: Service trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1 Tổng quan về service 1.1 Service là gì ? Service là một trong 4 component lớn của Android. Nó là một thành phần hết sức quan trọng, là một Android Developer thì bắt buộc bạn phải nắm rõ và...

Bài 19: Content provider trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1. Giới thiệu tổng quan Trên nền tảng Android, một ứng dụng không thể truy cập trực tiếp (đọc / ghi) dữ liệu của ứng dụng khác. Tất cả dữ liệu của ứng dụng là riêng tư đối với ứng...

Bài 20: Broadcast Receivers trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1. Giới thiệu Đã bao giờ bạn tự hỏi hệ thống Android làm cách nào mà có thể nhận biết được tất cả những sự thay đổi của hê thống như lắng nghe tin nhắn đến, hành động rút –...

Bài 21: SQLite trong Android – Lập trình Android cơ bản

03/03/2022 Training
1. SQLite database SQLite là một cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở, nó lưu trữ dữ liệu vào một tập tin văn bản trên một thiết bị. Nó mặc định đã được tích hợp trên thiết bị Android....

Bài 22: Android notification – Lập trình Android cơ bản

02/03/2022 Training
1. Giới thiệu Notification trong Android là một user interface element, nó được hiện thị ở bên ngoài user interface của ứng dụng để thông báo cho người dùng những thông tin cần thiết. Người dùng có thể xem được...
TOP HOME