Lập trình AI bằng Python

Trang chủ » Training » Lập trình AI bằng Python

Khóa học lập trình AI bằng Python miễn phí

22/02/2022 Training
Trí tuệ nhân tạo đã tồn tại hơn nửa thế kỉ nay và những tiến bộ của nó đang phát triển với tốc độ theo cấp số nhân. Nhu cầu về AI đang ở mức cao nhất và bạn muốn tìm...

Bài 1: Tổng quan AI – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
Kể từ khi phát minh ra máy tính hoặc máy móc, khả năng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau của chúng đã tăng lên theo cấp số nhân. Con người đã phát triển sức mạnh của hệ thống máy...

Bài 2: Machine Learning – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
Học tập có nghĩa là thu nhận kiến thức hoặc kỹ năng thông qua học tập hoặc kinh nghiệm. Dựa trên điều này, chúng ta có thể định nghĩa học máy (ML) như sau: Nó có thể được định nghĩa...

Bài 3: Chuẩn bị dữ liệu – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
Chúng tôi đã nghiên cứu các thuật toán học máy có giám sát cũng như không được giám sát. Các thuật toán này yêu cầu dữ liệu được định dạng để bắt đầu quá trình đào tạo. Chúng ta phải...

Bài 4: Supervised Learning: Classification phần 1 – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào việc học có giám sát classifcation. Kỹ thuật phân loại hoặc mô hình cố gắng thu được một số kết luận từ các giá trị quan sát được. Trong bài toán phân...

Bài 5: Supervised Learning: Classification phần 2 – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
4. Logistic Regression Về cơ bản, mô hình hồi quy logistic là một trong những thành viên của họ thuật toán phân loại có giám sát. Hồi quy logistic đo lường mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và các...

Bài 6: Supervised Learning: Regression – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
Hồi quy là một trong những công cụ quan trọng nhất. Mình sẽ không sai khi nói rằng hành trình của học máy bắt đầu từ hồi quy. Nó có thể được định nghĩa là kỹ thuật tham số cho...

Bài 7: Logic Programming – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào lập trình logic và nó giúp ích như thế nào trong Trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đã biết rằng logic là nghiên cứu các nguyên tắc của suy luận đúng...

Bài 8: Unsupervised Learning: Clustering phần 1 – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
Các thuật toán học máy không giám sát không có bất kỳ người giám sát nào và cung cấp bất kỳ loại hướng dẫn nào. Đó là lý do tại sao chúng liên kết chặt chẽ với cái mà một...

Bài 9: Unsupervised Learning: Clustering phần 2 – Lập trình AI bằng Python

21/02/2022 Training
4. Đo lường hiệu suất Clustering : Dữ liệu thế giới thực không tự nhiên được tổ chức thành một số cụm riêng biệt. Do đó, không dễ hình dung và rút ra suy luận. Đó là lý do tại...
TOP HOME