Khóa học Keras cơ bản

Trang chủ » Training » Khóa học Keras cơ bản

Khóa học Keras cơ bản miễn phí

24/02/2022 Training
Keras là một khung học sâu mã nguồn mở cho python. Nó được phát triển bởi một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Google tên là Francois Chollet. Các tổ chức hàng đầu như Google, Square, Netflix, Huawei...

Bài 1: Giới thiệu – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
Học sâu(Deep learning) là một trong những lĩnh vực chính trong khuôn khổ học máy(Machine learning). Học máy là nghiên cứu thiết kế các thuật toán, lấy cảm hứng từ mô hình não người. Học sâu đang trở nên phổ...

Bài 2: Cài đặt – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
Bài này giải thích về cách cài đặt Keras trên máy tính của bạn. Trước khi chuyển sang cài đặt, chúng ta hãy xem qua các yêu cầu cơ bản của Keras. 1. Yêu cầu : Bạn phải đáp ứng...

Bài 3: Cấu hình backend – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
Bài này giải thích chi tiết việc triển khai phần phụ trợ Keras TensorFlow và Theano. 1. TensorFlow TensorFlow là một thư viện máy học mã nguồn mở được sử dụng cho các tác vụ tính toán số do Google...

Bài 4: Tổng quan về Deep learning – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
Học sâu là một lĩnh vực con đang phát triển của học máy. Học sâu liên quan đến việc phân tích đầu vào theo cách từng lớp, trong đó mỗi lớp dần dần trích xuất thông tin cấp cao hơn...

Bài 5: Deep learning – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
Keras cung cấp một framework hoàn chỉnh để tạo bất kỳ loại mạng nơron nào. Keras rất sáng tạo cũng như rất dễ học. Nó hỗ trợ mô hình mạng nơ ron đơn giản đến mô hình mạng nơ ron...

Bài 6: Mô đun – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
Như ta đã tìm hiểu trước đó, mô-đun Keras chứa các lớp, hàm và biến được xác định trước rất hữu ích cho thuật toán học sâu. Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các mô-đun do Keras cung cấp...

Bài 7: Layers (phần 1) – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
Như đã tìm hiểu ở bài trước, các lớp Keras là khối xây dựng chính của các mô hình Keras. Mỗi lớp nhận thông tin đầu vào, thực hiện một số tính toán và cuối cùng xuất ra thông tin...

Bài 8: Layers (Phần 2) – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
3. Constraints  ( Ràng buộc) Trong học máy, một ràng buộc sẽ được đặt trên tham số (trọng số) trong giai đoạn tối ưu hóa. Mô-đun ràng buộc cung cấp các hàm khác nhau để thiết lập ràng buộc trên...

Bài 9: Tuỳ chỉnh Layer – Keras cơ bản

24/02/2022 Training
Keras cho phép tạo layer tùy chỉnh riêng. Khi một layer mới được tạo, nó có thể được sử dụng trong bất kỳ mô hình nào mà không có bất kỳ hạn chế nào. Ta sẽ tìm hiểu cách tạo...
TOP HOME