Hồi quy Logistic - Python

Trang chủ » Training » Hồi quy Logistic - Python

Khóa học lập trình Hồi quy Logistic – Python miễn phí

26/02/2022 Training
Logistic Regression là một phương pháp thống kê phân loại các đối tượng. Trong chuỗi bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề phân loại nhị phân bằng kỹ thuật hồi quy logistic. Hướng dẫn...

Bài 1: Giới thiệu – Hồi quy Logistic – Python

26/02/2022 Training
Logistic Regression là một phương pháp thống kê phân loại các đối tượng. Bài này chủ yếu giới thiệu về hồi quy logistic với một số ví dụ. 1. Classification (Bài toán phân loại) Để hiểu hồi quy logistic, bạn...

Bài 2: Thiết lập project – Hồi quy Logistic – Python

26/02/2022 Training
Trong bài này, chúng ta sẽ hiểu chi tiết về quy trình liên quan đến việc thiết lập một project để thực hiện hồi quy logistic trong Python. 1. Cài đặt Jupyter Tôi sẽ sử dụng Jupyter – một trong...

Bài 3: Lấy dữ liệu – Hồi quy Logistic – Python

26/02/2022 Training
Các bước liên quan đến việc lấy dữ liệu để thực hiện hồi quy logistic trong Python được thảo luận chi tiết trong bài này. 1. Tải Dataset Nếu bạn chưa tải xuống bộ dữ liệu UCI được đề cập...

Bài 4: Tái cấu trúc dữ liệu – Hồi quy Logistic – Python

26/02/2022 Training
Bất cứ khi nào tổ chức thực hiện một cuộc khảo sát, họ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt từ khách hàng, với ý tưởng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho tổ chức theo...

Bài 5: Chuẩn bị dữ liệu – Hồi quy Logistic – Python

26/02/2022 Training
Để tạo bộ phân loại, chúng ta phải chuẩn bị dữ liệu ở định dạng được yêu cầu bởi mô-đun xây dựng bộ phân loại. Chúng tôi chuẩn bị dữ liệu bằng cách thực hiện One Hot Encoding 1. Encoding Data...

Bài 6: Split dữ liệu – Hồi quy Logistic – Python

26/02/2022 Training
Ta có khoảng bốn mươi mốt bản ghi lẻ. Nếu sử dụng toàn bộ dữ liệu để xây dựng mô hình,  sẽ không còn lại bất kỳ dữ liệu nào để thử nghiệm. Vì vậy, nói chung, ta chia toàn...

Bài 7: Xây dựng bài toán phân loại – Hồi quy Logistic – Python

26/02/2022 Training
Không bắt buộc bạn phải xây dựng bộ phân loại từ đầu. Việc xây dựng bộ phân loại rất phức tạp và đòi hỏi kiến thức về một số lĩnh vực như Thống kê, lý thuyết xác suất, kỹ thuật...

Bài 8: Hạn chế và Tổng kết – Hồi quy Logistic – Python

26/02/2022 Training
1. Hạn chế Như bạn đã thấy từ ví dụ trên, áp dụng hồi quy logistic cho học máy không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, nó đi kèm với những hạn chế của riêng nó. Hồi...
TOP HOME