Học SQL Server cơ bản

Trang chủ » Training » Học SQL Server cơ bản

Khóa học SQL Server cơ bản miễn phí

18/02/2022 Training
1. SQL là gì? SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan...

Bài 1: SQL Server là gì? Đặc điểm và vai trò của nó – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, đây là một hệ CSDL rất mạnh và được sử dụng làm bộ môn giảng dạy ở các trường cao...

Bài 2: Cách cài đặt và kết nối SQL Server – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
Vào ngày 24 tháng 9, Microsoft đã công bố việc phát hành SQL Server 2019 Community Technical Preview (CTP) 2.0. Nó rất thích hợp cho các chuyên gia về cơ sở dữ liệu để bắt kịp với công nghệ hiện...

Bài 3: Khởi tạo Database trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
1. Database là gì? Database dùng để tổ chức và truy xuất những thông tin cần thiết, một cách tối đa hóa hỗ trợ hoạt động quản lý kinh doanh, nhân sự, điểm,…. Một Database là tập hợp của rất...

Bài 4: Khởi tạo, xóa, sửa Table trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
1. Table trong SQL Server Trong bài trước, chúng ta đã biết DATABASE ( Cơ sở dữ liệu) dùng để lưu trữ thông tin, truy xuất dữ liệu khi cần thiết. Vậy làm sao để lưu trữ dữ liệu trong...

Bài 5: Kiểu dữ liệu trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
KIỂU DỮ LIỆU – DATA TYPE là một quy trình về cấu trúc, miền giá trị của dữ liệu có thể nhập vào và tập các phép toán/ toán tử có thể tác động lên miền giá trị đó. 1....

Bài 6: Khóa chính trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
1. Primary key là gì? Khóa chính là tập hợp một hoặc nhiều column giúp phân biệt các record trong một table, đây là thông tin rất quan trọng bởi nếu thiếu nó thì lược đồ CSDL của bạn chỉ là đồ...

Bài 7: Khóa ngoại trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
1. Khóa ngoại Foreign Key là gì? Khóa ngoại hay còn gọi là foreign key, đây là mối liên kết giữa hai bảng với nhau tạo thành một lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. Giả sử ta có...

Bài 8: Câu lệnh Insert, Update và Delete trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những câu lệnh cần dùng khi thêm, sửa, xóa dữ liệu trong SQL Server. 1. Insert Lệnh INSERT INTO trong SQL được sử dụng để thêm các hàng dữ liệu mới vào một...

Bài 9: Các function thông dụng trong SQL Server – Học SQL Server cơ bản

18/02/2022 Training
Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hàm thường xuyên được sử dụng trong SQL Server. Ta thao tác các ví dụ trên cơ sở dữ liệu sau, các bạn chỉ cần copy và chạy đoạn...
TOP HOME