Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Học lập trình PHP cơ bản

Học lập trình PHP cơ bản miễn phí

20/02/2022 Training
PHP là từ viết tắt của  từ Hypertext Preprocessor, đây là một ngôn ngữ của lập trình có thể thực hiện kịch bạn hoặc là loại mã lệnh mà có thể được dùng chủ yếu trong việc phát triển những ứng dụng...

Bài 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
1) PHP là gì? – PHP là từ viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor” – PHP là một ngôn ngữ lập trình cho phép các lập trình viên web tạo các nội dung động mà tương tác với Database. Về cơ bản,...

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt XAMPP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
Như ta biết thì PHP là một ngôn ngữ chạy trên Server nên ta cần một Server ảo để biên dịch những dòng lệnh đó. Hiện nay có rất nhiều phần mềm server như XAMPP, WAMP, VERTRIGO, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Xampp...

Bài 3: Cách tạo và chạy một tập tin PHP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
1) Cách tạo một tập tin PHP – Để tạo một tập tin PHP thì bạn thực hiện lần lượt các bước sau: – Bước 1: Mở Sublime Text 3 lên và gõ vào đó một đoạn mã PHP như sau. – Bước 2:...

Bài 4: Quy tắc viết mã lệnh cơ bản trong tập tin PHP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
1) Những loại mã lệnh có thể được chứa trong tập tin PHP – Một tập tin HTML có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ: HTML, CSS, JavaScript – Một tập tin PHP được xem là sự kế thừa từ...

Bài 5: Cách hiển thị nội dung lên màn hình trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
– Trong ngôn ngữ lập trình PHP, để hiển thị một nội dung gì đó (ví dụ như: đoạn văn, con số, ….) lên màn hình thì chúng ta có thể sử dụng lệnh echo hoặc lệnh print – Tuy nhiên, lệnh print có nhiều hạn chế...

Bài 6: Cách khai báo biến và hằng số trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
1) Biến là gì ? – Biến cũng giống như là một cái thùng chứa dùng để lưu trữ một giá trị dữ liệu – Ví dụ: Phía dưới là một biến tên name và nó lưu trữ giá trị là chuỗi Nguyễn Trọng Chính. $name = "Nguyễn Trọng...

Bài 7: Cách sử dụng chuỗi trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
1) Chuỗi là gì? – Chuỗi (hay còn gọi được là chuỗi ký tự) là một dãy các ký tự. 2) Cách viết một chuỗi – Trong PHP, một chuỗi phải được đặt bên trong cặp dấu nháy kép ” “ hoặc cặp dấu...

Bài 8: Toán tử và biểu thức trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
1) Biểu thức là gì? Biểu thức là một tổ hợp các toán hạng và toán tử. Toán tử thực hiện các thao tác như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, … Toán hạng là những biến hay là những...

Bài 9: Lệnh điều kiện if … else trong PHP – Học lập trình PHP cơ bản

20/02/2022 Training
1) Khái niệm “điều kiện” trong PHP – Trong PHP, điều kiện thường là một biểu thức so sánh hoặc logic để đưa ra một giả thuyết. Nếu giả thuyết đúng, đồng nghĩa với việc điều kiện đúng và điều kiện sẽ nhận giá...
TOP HOME