AI - Machine Learning cơ bản

Trang chủ » Training » AI - Machine Learning cơ bản

Khóa học lập trình AI – Machine Learning cơ bản miễn phí

28/02/2022 Training
Vài năm gần đây, có thể các bạn sẽ nghe thấy cụm từ “cách mạng công nghiệp lần thứ 4” hay “cách mạng công nghiệp 4.0”, tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên sự phát triển...

Bài 1: Giới thiệu về Machine Learning – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
Lập trình thuật toán là một việc đương nhiên tới mức tầm thường từ thủa sơ khai khi máy tính được tạo ra. Chúng ta đã quen với việc tạo ra các ứng dụng hay hệ thống bằng cách chia...

Bài 2: Machine Learning – AI ngày nay có thể làm gì? – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
Khi bạn tag một khuôn mặt trong ảnh của Facebook, AI chạy thuật toán bên dưới và nhận diện các khuôn mặt có trong bức ảnh đó. Gắn thẻ khuôn mặt có mặt khắp mọi nơi, trong một số ứng...

Bài 3: Machine Learning – AI truyền thống – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
Cuộc hành trình của AI bắt đầu vào những năm 1950 khi sức mạnh tính toán chỉ bằng một phần nhỏ so với ngày nay. AI bắt đầu với các dự đoán được thực hiện bởi máy theo kiểu một...

Bài 4: Machine Learning là gì? – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
Hãy cùng xem xét biểu đồ ở dưới, biểu đồ thể hiện hình dạng giá nhà so với kích thước của nó : Sau khi vẽ các điểm dữ liệu trên biểu đồ mặt phẳng xy, ta sẽ tiến hành...

Bài 5: Machine Learning – Phân loại – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
Machine learning được phân loại chủ yếu như sau : Machine learning phát triển từ trái sang phải như được hiển thị ở sơ đồ phía trên : Ban đầu, các nhà nghiên cứu bắt đầu với Học có giám sát(...

Bài 6: Machine Learning – Phân loại (p2) – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
2. Unsupervised Learning : Trong học không giám sát (unsupervised learning), ta không chỉ định một biến đích cho máy, thay vào đó ta sẽ hỏi máy “Bạn có thể cho tôi biết điều gì về X?”. Cụ thể ,...

Bài 7: Machine Learning – Supervised Learning – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
Học có giám sát là một trong những mô hình học tập quan trọng liên quan đến việc traing cho máy.Ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong bài này. 1. Thuật toán học có giám sát : Có một...

Bài 8: Machine Learning – Thư viện Scikit learn – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
1. Scikit-learn là gì? Nếu bạn đang sử dụng Python và đang muốn tìm một thư viện mạnh mẽ mà bạn có thể mang các thuật toán học máy (machine learning) vào trong một hệ thống thì không còn thư viện nào...

Bài 9: Machine Learning – Unsupervised learning – AI – Machine Learning cơ bản

28/02/2022 Training
Trong machine learning, điều chúng ta làm là khiến cỗ máy học cách tìm ra giải pháp bài toán. Trong bài toán hồi quy (regression) ta huấn luyện máy để dự đoán giá trị trong tương lai. Trong bài toán...
TOP HOME