Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI-Smart View)

Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI-Smart View) (M2M/IoT PAC)

Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI-Smart View) ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8” CPU 32-bit RISC ICP DAS TPD-283U-M3 CR

Model: TPD-283U-M3 CR

Màn hình cảm ứng HMI 2.8” CPU 32-bit RISC ICP DAS TPD-283U-M2 CR

Model: TPD-283U-M2 CR

Màn hình cảm ứng công nghiệp HMI-Smart View 7”/8.4”/10.4”/12.1”/15” CPU RISC-based OS Linux ICP DAS SV-2201/SV-3201/SV-4201/SV-5201/SV-6201

Model: SV-2201/SV-3201/SV-4201/SV-5201/SV-6201
TOP HOME