Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ chuyển đổi và khuếch đại tín hiệu (Signal Conditioning Modules) » Module ổn định đường truyền RS-485,bộ chống sét tín hiệu RS-232, RS-422/485 (SG-700)

Module ổn định đường truyền RS-485,bộ chống sét tín hiệu RS-232, RS-422/485 (SG-700)

Module ổn định đường truyền RS-485,bộ chống sét tín hiệu RS-232, RS-422/485 (SG-700) ICP DAS

Module ổn định đường truyền RS-485 ICP DAS tM-SG4 CR

Model: tM-SG4 CR

Module ổn định đường truyền RS-485 ICP DAS SG-785 CR

Model: SG-785 CR

Bộ chống sét tín hiệu tương tự (dòng, áp), cặp nhiệt, RTD, RS-232, RS-422/485, Can Bus, FRnet ICP DAS SG-770 CR

Model: SG-770 CR
TOP HOME