Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ chuyển đổi và khuếch đại tín hiệu (Signal Conditioning Modules) » Module chuyển đổi tín hiệu SG-3000

Module chuyển đổi tín hiệu SG-3000

Module chuyển đổi tín hiệu SG-3000

Module chuyển đổi tín hiệu 3 trục 3 kênh đầu vào tương tự+3 kênh đầu ra tương tự ICP DAS SG-3037-G CR

Model: SG-3037-G CR

Module chuyển đổi tín hiệu từ điện áp sang điện áp/dòng điện 1 kênh AI+ 1 kênh AO+1 kênh đầu ra điện áp kích thích ICP DAS SG-3016-G CR

Model: SG-3016-G CR

Bộ đổi nguồn đầu ra điện áp ±5 VDC 1000 mA ICP DAS PW-3090-5D-R CR

Model: PW-3090-5D-R CR

Bộ đổi nguồn cách ly DC-DC đầu ra 15VDC ICP DAS PW-3090-15D-R CR

Model: PW-3090-15D-R CR

Bộ đổi nguồn cách ly DC-DC đầu ra 5VDC ICP DAS PW-3090-5S-R CR

Model: PW-3090-5S-R CR

Bộ đổi nguồn cách ly DC-DC đầu ra 24VDC ICP DAS PW-3090-24S-R CR

Model: PW-3090-24S-R CR

Bộ đo dòng điện 3 kênh AC/DC đầu ra tương tự ICP DAS DN-843I-CT-50 CR

Model: DN-843I-CT-50 CR

Bộ đo dòng điện 3 kênh AC/DC đầu ra tương tự ICP DAS DN-843I-CT-20 CR

Model: DN-843I-CT-20 CR

Bộ đo dòng điện 3 kênh AC/DC đầu ra tương tự ICP DAS DN-843I-CT-10 CR

Model: DN-843I-CT-10 CR

Bộ đo dòng điện 3 kênh AC/DC đầu ra tương tự ICP DAS DN-843I-CT-1 CR

Model: DN-843I-CT-1 CR

Module chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang tương tự ICP DAS SG-3011H-G CR

Model: SG-3011H-G CR

Module chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang tương tự ICP DAS SG-3011-G CR

Model: SG-3011-G CR
1 2
TOP HOME