Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » RS-485 Remote I/O Modules

RS-485 Remote I/O Modules

Module I/O RS-485 DCON & Modbus RTU, I-7000/M-7000, M-2000, M-6000 & tM ICP DAS

Module I/O RS-485 DCON & Modbus RTU, I-7000/M-7000, M-2000, M-6000 & tM ICP DAS

Module I/O I-8K & I-87K cho bộ lập trình nhúng PAC

Module I/O I-8K & I-87K cho bộ lập trình nhúng PAC

Module I/O I-9K & I-97K dùng cho dòng PAC WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000

Module I/O I-9K & I-97K dùng cho dòng PAC WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000

Bộ điều khiển đèn chiếu sáng (Lighting Control, Dimmer Control, LC Series)

Bộ điều khiển đèn chiếu sáng (Lighting Control, Dimmer Control, LC Series)

Module điều khiển thông minh cho Smart Home (SC Series)

Module điều khiển thông minh cho Smart Home (SC Series)