Link youtube Link facebook
Trang chủ » Tự động hóa đa phương tiện công nghiệp(Industrial Multimedia Automation) » Bộ chuyển đổi tín hiệu đa phương tiện Voice streaming công nghiệp (Remote Maintenance)

Bộ chuyển đổi tín hiệu đa phương tiện Voice streaming công nghiệp (Remote Maintenance)

ICP DAS is designed for Remote maintenance M-4132 module is specially designed for the remote maintenance solution with voice streaming. This module provides 2 major technologies on networking: Voice streaming and Pair connection.

Thiết bị đầu cuối Ethernet cổng RS-232/RS-485 OS MiniOS7 ICP DAS M2M-710D CR

Model: M2M-710D CR

Thiết bị bảo trì từ xa thông minh kết nối CPU Cortex A8 Ethernet+RS-232/RS-485 ICP DAS M2M-720-A CR

Model: M2M-720-A CR

Thiết bị bảo trì từ xa với Ethernet RS-232, RS-485 giao tiếp Audio TCP/IP ICP DAS M-4132 CR

Model: M-4132 CR

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang Wi-Fi(Ethernet) OS MiniOS7 ICP DAS M2M-711D CR

Model: M2M-711D CR
TOP HOME