Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị M2M (Machine to Machine) công nghiệp » Bộ chuyển đổi RS232/485 (Remote Maintenance Solutions)

Bộ chuyển đổi RS232/485 (Remote Maintenance Solutions)

Bộ chuyển đổi RS232/485 (Remote Maintenance Solutions)

Thiết bị đầu cuối Ethernet cổng RS-232/RS-485 OS MiniOS7 ICP DAS M2M-710D CR

Model: M2M-710D CR

Thiết bị bảo trì từ xa thông minh kết nối CPU Cortex A8 Ethernet+RS-232/RS-485 ICP DAS M2M-720-A CR

Model: M2M-720-A CR

Thiết bị bảo trì từ xa với Ethernet RS-232, RS-485 giao tiếp Audio TCP/IP ICP DAS M-4132 CR

Model: M-4132 CR
TOP HOME