Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module Ethernet I / O dựa trên web, có máy chủ web tích hợp cho phép cấu hình, giám sát I / O và kiểm soát I / O chỉ bằng cách sử dụng trình duyệt web thông thường. Điều khiển từ xa dễ dàng như lướt Internet.

Bộ điều khiển lập trình nhúng I/O Expansion kết nối RS-485 ICP DAS I-87K4/I-87K5/I-87K8/I-87K9

Model: I-87K4/I-87K5/I-87K8/I-87K9

Bộ điều khiển lập trình nhúng 1 cổng I/O Expansion kết nối RS-485 ICP DAS RU-87P1/RU-87P2/RU-87P4/RU-87P8

Model: RU-87P1/RU-87P2/RU-87P4/RU-87P8

Bộ điều khiển lập trình nhúng 4 cổng I/O Expansion kết nối RS-232 ICP DAS iP-8411-MRTU/iP-8811-MRTU

Model: iP-8411-MRTU/iP-8811-MRTU

Module 8 kênh đầu vào tương tự, 4 kênh đầu vào số, 4 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7H16M

Model: PET-7H16M

Module 24 kênh đầu ra Relay ICP DAS ET2-6064D

Model: ET2-6064D

Module 10 kênh đầu ra số+10 kênh đầu vào số ICP DAS ET-6060D

Model: ET-6060D

Module EtherNet/IP 6 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh ra Relay ICP DAS EIP-2060

Model: EIP-2060

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS EIP-2055

Model: EIP-2055

Module EtherNet/IP 16 kênh vào số (DI) ICP DAS EIP-2051

Model: EIP-2051

Module EtherNet/IP 16 kênh DO ICP DAS EIP-2042

Model: EIP-2042

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS EIP-2019

Model: EIP-2019

Module EtherNet/IP đầu vào tương tự 8 kênh DIFF / 16 kênh SE ICP DAS EIP-2017

Model: EIP-2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOP HOME