Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module Ethernet I / O dựa trên web, có máy chủ web tích hợp cho phép cấu hình, giám sát I / O và kiểm soát I / O chỉ bằng cách sử dụng trình duyệt web thông thường. Điều khiển từ xa dễ dàng như lướt Internet.

Module Ethernet 3 kênh AI+6 kênh DI+3 kênh đầu ra Relay ICP DAS ET-7002 CR

Model: ET-7002 CR

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 4 kênh AI+4 kênh AO+4 kênh DI ICP DAS PET-7204 CR

Model: PET-7204 CR

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 4 kênh AI+4 kênh AO+4 kênh DI ICP DAS ET-7204 CR

Model: ET-7204 CR

Module Ethernet 4 kênh AO + 5 kênh DI + 5 kênh DO ICP DAS PET-7224 CR

Model: PET-7224 CR

Module Ethernet 4 kênh AO + 5 kênh DI + 5 kênh DO ICP DAS ET-7224 CR

Model: ET-7224 CR

Module Ethernet 4 kênh AO + 5 kênh DI + 5 kênh DO ICP DAS PET-7024 CR

Model: PET-7024 CR

Module Ethernet 4 kênh AO + 5 kênh DI + 5 kênh DO ICP DAS ET-7024 CR

Model: ET-7024 CR

Module Ethernet 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS PET-7226 CR

Model: PET-7226 CR

Module Ethernet 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS ET-7226 CR

Model: ET-7226 CR

Module Ethernet 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS PET-7026 CR

Model: PET-7026 CR

Module Ethernet 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS ET-7026 CR

Model: ET-7026 CR

Module Ethernet 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS PET-7228 CR

Model: PET-7228 CR
1 2 3 4 5 6 7 8 19
TOP HOME