Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module Ethernet I / O dựa trên web, có máy chủ web tích hợp cho phép cấu hình, giám sát I / O và kiểm soát I / O chỉ bằng cách sử dụng trình duyệt web thông thường. Điều khiển từ xa dễ dàng như lướt Internet.

Module EtherCAT Slave 8/16 kênh đầu vào tương tự cách ly ICP DAS ECAT-2012H

Model: ECAT-2012H

Module Ethernet 2 cổng Ethernet + 4 kênh đầu vào analog ICP DAS ET-2224CI/ET-2228CI

Model: ET-2224CI/ET-2228CI

Module Ethernet 2 cổng Ethernet + 4 kênh đầu vào analog ICP DAS ET-2217CI-4/ET-2217CI

Model: ET-2217CI-4/ET-2217CI

Module Ethernet 6 kênh đầu vào số (DI)+ 6-ch Relay Output ICP DAS ET-7060/PET-7060/ ET-7260/PET-7260

Model: ET-7060/PET-7060/ ET-7260/PET-7260

Module Ethernet 10 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) + 6/3 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7019Z/PET-7019Z/ET-7219Z/PET-7219Z

Model: ET-7019Z/PET-7019Z/ET-7219Z/PET-7219Z

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang Modbus RTU cổng đồng hồ đo điện RS-232/422/485 ICP DAS ECAT-2610-DW

Model: ECAT-2610-DW

Module Ethernet (PoE) 6 kênh DI + 6 kênh DO relay ICP DAS PETL-7060

Model: PETL-7060

Module Ethernet Modbus TCP 2 kênh DI+ 2 kênh Relay Output ICP DAS tET-P2POR2/tPET-P2POR2/tET-P2R2/tPET-P2R2 tET-PD2POR2/tPET-PD2POR2/tET-PD2R1/tPET-PD2R1

Model: tET-P2POR2/tPET-P2POR2/tET-P2R2/tPET-P2R2 tET-PD2POR2/tPET-PD2POR2/tET-PD2R1/tPET-PD2R1

Module Ethernet Modbus TCP 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS tET-P2C2/tPET-P2C2/tET-P2A2/tPET-P2A2

Model: tET-P2C2/tPET-P2C2/tET-P2A2/tPET-P2A2

Module Ethernet 4 kênh đầu ra (DO) ICP DAS tET-A4/tPET-A4/tET-C4/tPET-C4

Model: tET-A4/tPET-A4/tET-C4/tPET-C4

Module Ethernet 6 kênh đầu vào (DI) ICP DAS tET-P6/tPET-P6/tET-PD6/tPET-PD6

Model: tET-P6/tPET-P6/tET-PD6/tPET-PD6

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 10 kênh đầu ra relay ICP DAS ET-2261/ET-2261-16

Model: ET-2261/ET-2261-16
1 2 3 4 5 6 9
TOP HOME