Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module Ethernet I / O dựa trên web, có máy chủ web tích hợp cho phép cấu hình, giám sát I / O và kiểm soát I / O chỉ bằng cách sử dụng trình duyệt web thông thường. Điều khiển từ xa dễ dàng như lướt Internet.

Module giám sát và điều khiển Ethernet I / O CPU 32-bit ARM ICP DAS ET-2242/ET-2242U

Model: ET-2242/ET-2242U

Module 8 kênh đầu vào tương tự, 4 kênh đầu vào số, 4 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7H16M

Model: PET-7H16M

Module 10 kênh đầu ra số+10 kênh đầu vào số ICP DAS ET-6060D

Model: ET-6060D

Module EtherNet/IP 6 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh ra Relay ICP DAS EIP-2060

Model: EIP-2060

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS EIP-2055

Model: EIP-2055

Module EtherNet/IP 16 kênh vào số (DI) ICP DAS EIP-2051

Model: EIP-2051

Module EtherNet/IP 16 kênh ra số (DO) ICP DAS EIP-2042

Model: EIP-2042

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS EIP-2019

Model: EIP-2019

Module EtherNet/IP đầu vào tương tự 8 kênh DIFF / 16 kênh SE ICP DAS EIP-2017

Model: EIP-2017

Bộ chuyển đổi Modbus TCP/RTU Slave sang EtherNet/IP ICP DAS GW-7473

Model: GW-7473

Bộ chuyển đổi EtherNet/IP sang Modbus RTU/TCP ICP DAS GW-7472

Model: GW-7472

Module EtherCAT Slave 2 kênh đầu vào bộ đếm Encoder ICP DAS ECAT-2092T

Model: ECAT-2092T
1 2 3 4 5
TOP HOME