Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Ethernet, EtherCAT, PROFINET

Ethernet, EtherCAT, PROFINET

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module EtherNet/IP 6 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh ra Relay ICP DAS EIP-2060

Model: EIP-2060

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS EIP-2055

Model: EIP-2055

Module EtherNet/IP 16 kênh vào số (DI) ICP DAS EIP-2051

Model: EIP-2051

Module EtherNet/IP 16 kênh ra số (DO) ICP DAS EIP-2042

Model: EIP-2042

Module EtherNet/IP 8 kênh đầu vào cặp nhiệt (Thermocouple) ICP DAS EIP-2019

Model: EIP-2019

Module EtherNet/IP đầu vào tương tự 8 kênh DIFF / 16 kênh SE ICP DAS EIP-2017

Model: EIP-2017

Bộ chuyển đổi Modbus TCP/RTU Slave sang EtherNet/IP ICP DAS GW-7473

Model: GW-7473

Bộ chuyển đổi EtherNet/IP sang Modbus RTU/TCP ICP DAS GW-7472

Model: GW-7472

Module EtherCAT Slave 2 kênh đầu vào bộ đếm Encoder ICP DAS ECAT-2092T

Model: ECAT-2092T

Module EtherCAT Slave 3 kênh đầu vào bộ đếm Encoder ICP DAS ECAT-2093

Model: ECAT-2093

Module EtherCAT Slave điều khiển 4 trục động cơ bước ICP DAS ECAT-2094S

Model: ECAT-2094S

Module EtherCAT Slave điều khiển 1 trục động cơ bước ICP DAS ECAT-2091S

Model: ECAT-2091S
1 2 3 4 5
TOP HOME