Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet

Module Ethernet I / O dựa trên web, có máy chủ web tích hợp cho phép cấu hình, giám sát I / O và kiểm soát I / O chỉ bằng cách sử dụng trình duyệt web thông thường. Điều khiển từ xa dễ dàng như lướt Internet.

Module Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào nhiệt (Thermistor)+4 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7005 CR

Model: PET-7005 CR

Module Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào nhiệt (Thermistor)+4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7005 CR

Model: ET-7005 CR

Module Ethernet Modbus TCP 7 kênh đầu vào nhiệt RTD ICP DAS ICP DAS PET-7215 CR

Model: PET-7215 CR

Module Ethernet Modbus TCP 7 kênh đầu vào nhiệt RTD ICP DAS ICP DAS ET-7215 CR

Model: ET-7215 CR

Module Ethernet Modbus TCP 7 kênh đầu vào nhiệt RTD ICP DAS ICP DAS PET-7015 CR

Model: PET-7015 CR

Module Ethernet Modbus TCP 7 kênh đầu vào nhiệt RTD ICP DAS ICP DAS ET-7015 CR

Model: ET-7015 CR

Module Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào tương tự+4 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7217 CR

Model: PET-7217 CR

Module Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào tương tự + 4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7217 CR

Model: ET-7217 CR

Module Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào tương tự + 4 kênh đầu ra số ICP DAS PET-7017 CR

Model: PET-7017 CR

Module Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào tương tự + 4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7017 CR

Model: ET-7017 CR

Module Ethernet Modbus TCP 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PET-7217-10 CR

Model: PET-7217-10 CR

Module Ethernet Modbus TCP 10/20 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PET-7017-10 CR

Model: PET-7017-10 CR
1 2 3 4 5 6 19
TOP HOME