Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Bộ điều khiển lập trình nhúng Remote I/O Expansion Unit

Bộ điều khiển lập trình nhúng Remote I/O Expansion Unit

Bộ điều khiển lập trình nhúng Remote I/O Expansion Unit ICP DAS

Là bộ mở rộng I / O thông minh qua giao thức RS-485/Ethernet/CAN cho các ứng dụng giám sát và kiểm soát công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ hơn 30 mô đun I / O bao gồm đầu vào / đầu ra analog, đầu vào / đầu ra kỹ thuật số, mô đun I / O bộ đếm / tần số.

Module Ethernet Modbus TCP 2 kênh DI+ 2 kênh Relay Output ICP DAS tET-PD2R1 CR

Model: tET-PD2R1 CR

Module 2 Cổng Ethernet switch+6 kênh DI+6 kênh đầu ra Relay ICP DAS PET-7260 CR

Model: PET-7260 CR

Module 2 Cổng Ethernet switch+6 kênh DI+6 kênh đầu ra Relay ICP DAS ET-7260 CR

Model: ET-7260 CR

Module Ethernet 6 kênh đầu vào số (DI)+6-ch Relay Output ICP DAS PET-7060 CR

Model: PET-7060 CR

Module Ethernet 6 kênh đầu vào số (DI)+6-ch Relay Output ICP DAS ET-7060 CR

Model: ET-7060 CR

Module Ethernet 2 cổng Ethernet+8 kênh đầu vào analog ICP DAS ET-2217CI CR

Model: ET-2217CI CR

Module Ethernet 2 cổng Ethernet+4 kênh đầu vào analog ICP DAS ET-2217CI-4 CR

Model: ET-2217CI-4 CR

Module Ethernet 2 cổng Ethernet+8 kênh đầu vào analog ICP DAS ET-2228CI CR

Model: ET-2228CI CR

Module Ethernet 2 cổng Ethernet+4 kênh đầu vào analog ICP DAS ET-2224CI CR

Model: ET-2224CI CR

Bộ điều khiển lập trình nhúng 8 cổng I/O Expansion kết nối RS-232 ICP DAS iP-8811-MRTU-G CR

Model: iP-8811-MRTU-G CR

Bộ điều khiển lập trình nhúng 4 cổng I/O Expansion kết nối RS-232 ICP DAS iP-8411-MRTU-G CR

Model: iP-8411-MRTU-G CR

Bộ điều khiển lập trình nhúng mở rộng kết nối I/O RS-485 ICP DAS I-87K9 CR

Model: I-87K9 CR
1 2 3 4
TOP HOME