Link youtube Link facebook
Trang chủ » Switch công nghiệp, Switch quang và bộ chuyển đổi quang điện » Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp mạch vòng thời gian thực (Real-time Redundant Ring Switches)

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp mạch vòng thời gian thực (Real-time Redundant Ring Switches)

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp mạch vòng thời gian thực (Real-time Redundant Ring Switches) ICP DAS

Switch công nghiệp 8 cổng Redundant Ring Ethernet ICP DAS RS-408 CR

Model: RS-408 CR

Switch công nghiệp 5 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet+2 cổng quang Multi Mode, SC ICP DAS RS-405F CR

Model: RS-405F CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi Mode, SC ICP DAS NSM-205FC CR

Model: NSM-205FC CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi mode, SC ICP DAS NS-205AFC-T CR

Model: NS-205AFC-T CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang ICP DAS NS-205AFC-T/FCS-T/FCS-60T/NS-205AFT-T/NSM-205AFC-T/FCS-T/FCS-60T/NSM-205AFT-T

Model: NS-205AFC-T/FCS-T/FCS-60T/NS-205AFT-T/NSM-205AFC-T/FCS-T/FCS-60T/NSM-205AFT-T

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang ICP DAS NS-205FC/FCS/NS-205FT/NSM-205FC/FCS/NSM-205FT

Model: NS-205FC/FCS/NS-205FT/NSM-205FC/FCS/NSM-205FT

Switch công nghiệp 3 cổng Real-time Redundant Ring Ethernet + 2 cổng quang Single ICP DAS RS-405F/RS-405AF/RSM-405F/RSM-405AF

Model: RS-405F/RS-405AF/RSM-405F/RSM-405AF

Switch công nghiệp 8 cổng Redundant Ring Ethernet ICP DAS RS-408/RSM-408

Model: RS-408/RSM-408S-405A
TOP HOME