Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Device Server) » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers) ICP DAS

Modbus là một giao thức rất nổi tiếng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và giám sát môi trường. Nó phù hợp với các ứng dụng I / O phân phối phản hồi chủ hoặc đáp ứng truy vấn. Chương trình cơ sở Modbus đã được cài đặt trong các đơn vị I-7188EX-MTCP và uPAC-7186EX-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 5 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-762(D)/PPDS-762(D)-MTCP/PDS(M)-762(D)/PPDS(M)-762(D)-MTCP

Model: PDS-762(D)/PPDS-762(D)-MTCP/PDS(M)-762(D)/PPDS(M)-762(D)-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-752(D)/PDS(M)-752(D)/PPDS-752(D)-MTCP/PPDS(M)-752(D)-MTCP

Model: PDS-752(D)/PDS(M)-752(D)/PPDS-752(D)-MTCP/PPDS(M)-752(D)-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh I/O +3 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-743(D)/PDSM-743(D)/PPDS-743(D)-MTCP/PPDSM-743(D)-MTCP/PPDS-743(D)-MTCP

Model: PDS-743(D)/PDSM-743(D)/PPDSM-743(D)-MTCP/PPDS-743(D)-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway RS-232/RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-742(D)/PDSM-742(D)/PPDS-742(D)-MTCP/PPDSM-742(D)-MTCP

Model: PDS-742(D)/PDSM-742(D)/PPDS-742(D)-MTCP/PPDSM-742(D)-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus / TCP 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS I-7188E2-MTCP/ I-7188E2D-MTCP

Model: I-7188E2-MTCP/ I-7188E2D-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO RS-232/RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PDS-734/PDS-734D/PDSM-734/PDSM-734D/PPDS-734-MTCP/PPDS-734D-MTCP/PPDSM-734-MTCP/PPDSM-734D-MTCP

Model: PDS-734/PDS-734D/PDSM-734/PDSM-734D/PPDS-734-MTCP/PPDS-734D-MTCP/PPDSM-734-MTCP/PPDSM-734D-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232/RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-721/PDS-721D/PDSM-721/PDSM-721D/PPDS-721-MTCP/PPDSM-721-MTCP/PPDS-721D-MTCP/PPDSM-721D-MTCP

Model: PDS-721/PDS-721D/PDSM-721/PDSM-721D/PPDS-721-MTCP/PPDSM-721-MTCP/PPDS-721D-MTCP/PPDSM-721D-MTCP

Bộ chuyển đổi 1 cổng cách ly RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS DS-715 CR

Model: DS-715 CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 sang Ethernet ICP DAS DS-712 CR

Model: DS-712 CR
1 4 5 6 7 8 9
TOP HOME