Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Device Server) » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers) ICP DAS

Modbus là một giao thức rất nổi tiếng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và giám sát môi trường. Nó phù hợp với các ứng dụng I / O phân phối phản hồi chủ hoặc đáp ứng truy vấn. Chương trình cơ sở Modbus đã được cài đặt trong các đơn vị I-7188EX-MTCP và uPAC-7186EX-MTCP

Bộ chuyển đổi RS-232 sang Ethernet với 1 khe I/O mở rộng ICP DAS PDS-811 CR

Model: PDS-811 CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/422/485 cách ly sang Ethernet ICP DAS iDS-718iM-D CR

Model: iDS-718iM-D CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/422/485 cách ly sang Ethernet ICP DAS iDS-718i-D CR

Model: iDS-718i-D CR

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232/422/485 cách ly sang Ethernet ICP DAS iDS-728iM-T CR

Model: iDS-728iM-T CR

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232/422/485 cách ly sang Ethernet ICP DAS iDS-728i-T CR

Model: iDS-728i-T CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/422/485 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-718 CR

Model: tDS-718 CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-724 CR

Model: tDS-724 CR

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 kết nối Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-722i CR

Model: tDS-722i CR

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 kết nối Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-722 CR

Model: tDS-722 CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng cách ly RS-422/485 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-715i CR

Model: tDS-715i CR

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-422/485 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-715 CR

Model: tDS-715 CR

Bộ chuyển đổi 2 cổng cách ly RS-485 sang Ethernet (PoE) ICP DAS tDS-725i CR

Model: tDS-725i CR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOP HOME