Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Device Server) » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers) ICP DAS

Modbus là một giao thức rất nổi tiếng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và giám sát môi trường. Nó phù hợp với các ứng dụng I / O phân phối phản hồi chủ hoặc đáp ứng truy vấn. Chương trình cơ sở Modbus đã được cài đặt trong các đơn vị I-7188EX-MTCP và uPAC-7186EX-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 5 cổng RS-232 +1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-762 CR

Model: PDS-762 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDSM-782D-MTCP CR

Model: PPDSM-782D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDSM-782D CR

Model: PDSM-782D CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDS-782D-MTCP CR

Model: PPDS-782D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-782D CR

Model: PDS-782D CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDSM-782-MTCP CR

Model: PPDSM-782-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDSM-782 CR

Model: PDSM-782 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDS-782-MTCP CR

Model: PPDS-782-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-782 CR

Model: PDS-782 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-782D-25/D6 CR

Model: PDS-782D-25/D6 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-782-25/D6 CR

Model: PDS-782-25/D6 CR

Bộ chuyển đổi RS-232 sang Ethernet với 2 khe I/O mở rộng ICP DAS PDS-821 CR

Model: PDS-821 CR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOP HOME