Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Device Server) » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers) ICP DAS

Modbus là một giao thức rất nổi tiếng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và giám sát môi trường. Nó phù hợp với các ứng dụng I / O phân phối phản hồi chủ hoặc đáp ứng truy vấn. Chương trình cơ sở Modbus đã được cài đặt trong các đơn vị I-7188EX-MTCP và uPAC-7186EX-MTCP

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485+1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PPDS-734-MTCP CR

Model: PPDS-734-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485+1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PDSM-734D CR

Model: PDSM-734D CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485+1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PDSM-734 CR

Model: PDSM-734 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485+1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PDS-734D CR

Model: PDS-734D CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-485+ 1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PDS-734 CR

Model: PDS-734 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 3 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDSM-742D-MTCP CR

Model: PPDSM-742D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 3 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDSM-742-MTCP CR

Model: PPDSM-742-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 3 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDS-742D-MTCP CR

Model: PPDS-742D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 3 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PPDS-742-MTCP CR

Model: PPDS-742-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 3 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDSM-742D CR

Model: PDSM-742D CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 3 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDSM-742 CR

Model: PDSM-742 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 3 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS PDS-742D CR

Model: PDS-742D CR
1 2 3 4 5 6 7 9
TOP HOME