Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Device Server) » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers) ICP DAS

Modbus là một giao thức rất nổi tiếng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và giám sát môi trường. Nó phù hợp với các ứng dụng I / O phân phối phản hồi chủ hoặc đáp ứng truy vấn. Chương trình cơ sở Modbus đã được cài đặt trong các đơn vị I-7188EX-MTCP và uPAC-7186EX-MTCP

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232 sang Ethernet ICP DAS DS-2212i CR

Model: DS-2212i CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet với 6 DI+7 DO ICP DAS PPDSM-721D-MTCP CR

Model: PPDSM-721D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet với 6 DI+7 DO ICP DAS PPDS-721D-MTCP CR

Model: PPDS-721D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet với 6 DI+7 DO ICP DAS PPDSM-721-MTCP CR

Model: PPDSM-721-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet với 6 DI+7 DO ICP DAS PPDS-721-MTCP CR

Model: PPDS-721-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet với 6 DI+7 DO ICP DAS PDSM-721D CR

Model: PDSM-721D CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet với 6 DI+7 DO ICP DAS PDSM-721 CR

Model: PDSM-721 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet với 6 DI+7 DO ICP DAS PDS-721D CR

Model: PDS-721D CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 sang Ethernet với 6 DI+7 DO ICP DAS PDS-721 CR

Model: PDS-721 CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485+1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PPDSM-734D-MTCP CR

Model: PPDSM-734D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485+1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PPDSM-734-MTCP CR

Model: PPDSM-734-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway 4 kênh DI/DO 1 cổng RS-232+1 cổng RS-485+1 cổng RS-422/485 sang Ethernet ICP DAS PPDS-734D-MTCP CR

Model: PPDS-734D-MTCP CR
1 2 3 4 5 6 9
TOP HOME