Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang CANOpen kết nối RS-232 ICP DAS GW-7553-CPM CR

Model: GW-7553-CPM CR

Module Profinet 4 kênh đầu ra tương tự cách ly ICP DAS PFN-2024 CR

Model: PFN-2024 CR

Bộ chuyển đổi PROFINET sang RS-232/422/485 ICP DAS I-7580 CR

Model: I-7580 CR

Module Profinet 10 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PFN-2019/S CR

Model: PFN-2019/S CR

Bộ chuyển đổi PROFINET sang Modbus RTU/ASCII ICP DAS GW-7662 CR

Model: GW-7662 CR

Module Profinet 6 kênh đầu vào số + 6 kênh đầu ra Relay cách ly ICP DAS PFN-2060 CR

Model: PFN-2060 CR

Module Profinet 8 kênh đầu vào số + 8 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS PFN-2055 CR

Model: PFN-2055 CR

Module Profinet 16 kênh đầu vào số (Dry contact) ICP DAS PFN-2053 CR

Model: PFN-2053 CR

Module Profinet 8 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS PFN-2052 CR

Model: PFN-2052 CR

Bộ chuyển đổi PROFINET sang Modbus TCP/IP ICP DAS GW-7663 CR

Model: GW-7663 CR

Module Profinet 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS PFN-2051 CR

Model: PFN-2051 CR

Module Profinet 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS PFN-2042 CR

Model: PFN-2042 CR
TOP HOME