Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS ICP DAS

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus TCP/IP kết nối RS-232 ICP DAS GW-7553-M CR

Model: GW-7553-M CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus TCP ICP DAS GW-7553-B CR

Model: GW-7553-B CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus RTU/ASCII kết nối RS-232/422/485 ICP DAS GW-7552-M CR

Model: GW-7552-M CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus RTU/ASCII ICP DAS GW-7552-B CR

Model: GW-7552-B CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang CANOpen kết nối RS-232 ICP DAS GW-7553-CPM-M CR

Model: GW-7553-CPM-M CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang HART kết nối RS-232 ICP DAS GW-7557-M CR

Model: GW-7557-M CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang HART kết nối RS-232 ICP DAS GW-7557-B CR

Model: GW-7557-B CR

Bộ điều khiển bộ nhúng 4 cổng giao tiếp RS-232/RS-485 ICP DAS I-7188D/512 CR

Model: I-7188D/512 CR

Bộ lập trình điều khiển 1 cổng RS-232 / RS-485 + 1 cổng CAN +1 cổng Ethernet ICP DAS μPAC-7186EXD-CAN

Model: μPAC-7186EXD-CAN

Module Profibus Slave 8 khe cắm I/O kết nối RS-232 ICP DAS PROFI-8855-G CR

Model: PROFI-8855-G CR

Module Profibus Slave 4 khe cắm I/O kết nối RS-232 ICP DAS PROFI-8455-G CR

Model: PROFI-8455-G CR

Module Profibus Slave 1/2 khe cắm I/O kết nối RS-232 ICP DAS PROFI-8155/PROFI-8255

Model: PROFI-8155/PROFI-8255
1 2 3
TOP HOME