Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O giao thức Profibus

Module I/O giao thức Profibus

Module I/O giao thức Profibus ICP DAS

PROFIBUS DP là điểm nhấn chính cho tự động hóa nhà máy, nó sử dụng công nghệ truyền dẫn RS-485. DP là sự trao đổi dữ liệu quy trình đơn giản, nhanh chóng, tuần hoàn và xác định giữa a bus master và các slave devices được chỉ định

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Multi-mode ICP DAS PROFI-2541-SC CR

Model: PROFI-2541-SC CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Multi-mode ICP DAS PROFI-2541 CR

Model: PROFI-2541 CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Single Mode ICP DAS PROFI-2542-SC CR

Model: PROFI-2542-SC CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang quang Single Mode ICP DAS PROFI-2542 CR

Model: PROFI-2542 CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang RS-232/422/485 ICP DAS I-7550-M CR

Model: I-7550-M CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang RS-232/422/485 ICP DAS I-7550-B CR

Model: I-7550-B CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang Ethernet ICP DAS I-7550E-M CR

Model: I-7550E-M CR

Bộ chuyển đổi Profibus sang Ethernet ICP DAS I-7550E CR

Model: I-7550E CR

Module Profibus Slave 2 khe cắm I/O kết nối RS-232 ICP DAS PROFI-8255-G CR

Model: PROFI-8255-G CR

Module Profibus Slave 1 khe cắm I/O kết nối RS-232 ICP DAS PROFI-8155-G CR

Model: PROFI-8155-G CR

Module Profibus Slave 8 khe cắm I/O kết nối RS-232 ICP DAS PROFI-8855-G CR

Model: PROFI-8855-G CR

Module Profibus Slave 4 khe cắm I/O kết nối RS-232 ICP DAS PROFI-8455-G CR

Model: PROFI-8455-G CR
1 2 3
TOP HOME