Link youtube Link facebook
Trang chủ » Switch công nghiệp, Switch quang và bộ chuyển đổi quang điện » Thiết bị chuyển mạch(Switch) Etherrnet công nghiệp PoE

Thiết bị chuyển mạch(Switch) Etherrnet công nghiệp PoE

Thiết bị chuyển mạch(Switch) Etherrnet công nghiệp PoE ICP DAS

Switch công nghiệp PoE 4 cổng 10/100 Mbps (PSE) với 1 cổng quang Multi mode, SC ICP DAS NS-205PFC-24V CR

Model: NS-205PFC-24V CR

Switch công nghiệp PoE 4 cổng 10/100 Mbps (PSE) với 1 cổng quang Multi mode, ST ICP DAS NS-205PFT-24V CR

Model: NS-205PFT-24V CR

Switch công nghiệp Multi mode, ST PoE 4 cổng 10/100 Mbps (PSE) với 1 cổng quang ICP DAS NS-205PFT CR

Model: NS-205PFT CR

Switch công nghiệp Multi mode, SC PoE 4 cổng 10/100 Mbps (PSE) với 1 cổng quang ICP DAS NS-205PFC CR

Model: NS-205PFC CR

Switch công nghiệp ST/SC Connector PoE 4 cổng 10/100 Mbps (PSE) với 1 cổng quang ICP DAS NS-205PF/NS-205PF-24V

Model: NS-205PF/NS-205PF-24V

Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 1 cổng combo Gigabit SFP ICP DAS NSM-205GP CR

Model: NSM-205GP CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang ICP DAS NS-205FC/FCS/NS-205FT/NSM-205FC/FCS/NSM-205FT

Model: NS-205FC/FCS/NS-205FT/NSM-205FC/FCS/NSM-205FT

Module PoE Injector kết nối Ethernet 24 VDC kICP DAS tNS-200IN/tNS-200IN-24V/tNS-200GIN/tNS-200GIN-24V

Model: tNS-200IN/tNS-200IN-24V/tNS-200IN/tNS-200IN-24V tNS-200GIN/tNS-200GIN-24V

Splitter PoE công nghiệp ICP DAS NS-200PS CR

Model: NS-200PS CR

Switch công nghiệp 8 cổng PoE Ethernet ICP DAS NS-208PSE/NSM-208PSE/NS-208PSE-4/NSM-208PSE-4

Model: NS-208PSE/NSM-208PSE/NS-208PSE-4/NSM-208PSE-4

Switch công nghiệp 5/8 cổng PoE Ethernet 24VDC ICP DAS NS-205PSE-24V/NSM-205PSE-24V/NSM-208PSE-24V

Model: NS-205PSE-24V/NSM-205PSE-24V/NSM-208PSE-24V

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet ICP DAS NS-105PSE/NS-205PSE

Model: NS-105PSE/NS-205PSE
1 2
TOP HOME