Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485

Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485

Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485 ICP DAS

Card VXC cho phép người dùng tăng thêm các cổng giao tiếp trên PC. Nó có sự lựa chọn hàng đầu trong khi bạn đang quản lý để kết nối nhiều thiết bị bên ngoài thông qua PC của bạn;Card VXC đảm bảo bạn giao tiếp thành thạo trong cả các ứng dụng quan trọng về thời gian và các lĩnh vực công nghiệp. Card VXC giúp cho việc tích hợp PC với nhiều thiết bị khác chưa bao giờ dễ dàng như PLC, máy FAB, máy đo, thiết bị điều khiển, dụng cụ phòng thí nghiệm, modem, đầu đọc thẻ, máy in nối tiếp, đầu đọc mã vạch, đầu đọc mã vạch , cảm biến, vv

Bo mạch cổng truyền thông PCI Express với 4 cổng RS-232 ICP DAS VXC-114iAU/D2 CR

Model: VXC-114iAU/D2 CR

Bo mạch cổng truyền thông PCI Express với 4 cổng RS-232 ICP DAS VXC-114U/D2 CR

Model: VXC-114U/D2 CR

Bo mạch cổng truyền thông PCI Express với 8 cổng RS-422/485 ICP DAS PCIe-S148/D2 CR

Model: PCIe-S148/D2 CR

Bo mạch cổng truyền thông PCI Express với 8 cổng RS-232 ICP DAS PCIe-S118/D2 CR

Model: PCIe-S118 CR

Bo mạch cổng truyền thông PCI Express với 4 cổng cách ly RS-232 ICP DAS VEX-114i/D2 CR

Model: VEX-114i/D2 CR

Bo mạch cổng truyền thông PCI Express với 4 cổng RS-232 ICP DAS VEX-114/D2 CR

Model: VEX-114/D2 CR

Card PCI truyền thông cách ly 1 cổng RS-422/485 + 1 cổng RS-232 ICP DAS VXC-182iAU CR

Model: VXC-182iAU CR

Card PCI 8 cổng truyền thông RS-422/485 ICP DAS PCIe-S148/VXC-148U

Model: PCIe-S148/VXC-148U

Card PCI 4 cổng truyền thông RS-422/485 ICP DAS VXC-144U/VXC-144iU/VEX-144/VEX-144i

Model: VXC-144U/VXC-144iU/VEX-144/VEX-144i

Card PCI 8 cổng truyền thông RS-232 ICP DAS PCIe-S118/VXC-118U

Model: PCIe-S118/VXC-118U

Card PCI 4 cổng truyền thông RS-232 ICP DAS VXC-114U/VXC-114iAU/VEX-114/VEX-114i

Model: VXC-114U/VXC-114iAU/VEX-114/VEX-114i

Card PCI 2 cổng truyền thông cách ly RS-422/485 ICP DAS VXC-142iAU/VXC-142AU/VEX-142/VEX-142i

Model: VXC-142iAU/VXC-142AU/VEX-142/VEX-142i
1 2
TOP HOME