Link youtube Link facebook
Trang chủ » Tự động hóa máy móc (Machine Automation) » Module điều khiển chuyển động, Card PCI bus điều khiển tốc độ(PC-based Solutions)

Module điều khiển chuyển động, Card PCI bus điều khiển tốc độ(PC-based Solutions)

Module điều khiển chuyển động, Card PCI bus điều khiển tốc độ(PC-based Solutions)

Là nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu, ICP DAS không chỉ cung cấp giải pháp PAC mà còn phát triển các giải pháp dựa trên PC cho các ứng dụng tự động hóa máy, bao gồm thẻ điều khiển chuyển động bus PCI và loạt thẻ điều khiển chuyển động bus của ISA

Card EtherCAT (13 kênh DI +13 kênh DO) điều khiển chuyển động 32 trục ICP DAS ECAT-M801-32AX/S CR

Model: ECAT-M801-32AX/S CR

Card EtherCAT (13 kênh DI +13 kênh DO) điều khiển chuyển động 32 trục ICP DAS ECAT-M801-32AX CR

Model: ECAT-M801-32AX CR

Card EtherCAT (13 kênh DI +13 kênh DO) điều khiển chuyển động 16 trục ICP DAS ECAT-M801-16AX/S CR

Model: ECAT-M801-16AX/S CR

Card EtherCAT (13 kênh DI +13 kênh DO) điều khiển chuyển động 16 trục ICP DAS ECAT-M801-16AX CR

Model: ECAT-M801-16AX CR

Card EtherCAT (13 kênh DI +13 kênh DO) điều khiển chuyển động 8 trục ICP DAS ECAT-M801-8AX/S

Model: ECAT-M801-8AX/S

Module điều khiển chuyển động đa trục đơn phân tán Motionnet TTL ICP DAS MN-2091U-T CR

Model: MN-2091U-T CR

Module điều khiển chuyển động đa trục đơn phân tán Motionnet TTL ICP DAS MN-2091U CR

Model: MN-2091U CR

Card PCI đo tốc độ 3 trục (3-axis encoder counter) ICP DAS PISO-ENCODER300U CR

Model: PISO-ENCODER300U CR

Card PCI điều khiển 4 trục tốc độ cao (Independent 4-axis motion control) với FRnet Maste ICP DAS PISO-PS400

Model: PISO-PS400

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang Modbus RTU và đồng hồ đo điện ICP DAS ECAT-2610-DW CR

Model: ECAT-2610-DW CR

Module điều khiển chuyển động 6 trục tốc độ cao 12 DI 3 DO ICP DAS RS-M8196F

Model: RS-M8196F

Module điều khiển chuyển động 4 trục 1 DI 128 DO ICP DAS RS-M8194H

Model: RS-M8194H
1 2 3 4 5
TOP HOME