Link youtube Link facebook
Trang chủ » Card, Bo mạch I/O kết nối máy tính » Card điều khiển chuyển động PCI Express/PCI/ISA (Motion Control Boards)

Card điều khiển chuyển động PCI Express/PCI/ISA (Motion Control Boards)

Card điều khiển chuyển động PCI Express/PCI/ISA (Motion Control Boards) ICP DAS 

Card PCI/PEX 16 kênh DI +16 kênh DO 12 Timer/Counter 5 V/TTL ICP DAS PEX-TMC12A/PCI-TMC12AU

Model: PEX-TMC12A/PCI-TMC12AU

Card ISA (8 kênh DI + 7 kênh DO) điều khiển tốc độ động cơ Servo 3 trục (3-axis high-speed servo) ICP DAS SERVO-300

Model: SERVO-300

Card ISA điều khiển khiển động cơ bước / servo 2 trục (2-axis independent) ICP DAS STEP-200

Model: STEP-200

Card ISA đo tốc độ 3 trục độc lập (3-axis quadrature encoder) ICP DAS ENCODER300

Model: ENCODER300

Card PCI điều khiển chuyển động 6 trục (6-axis motion control) ICP DAS PMDK

Model: PMDK

Card PCI mã hóa bộ đếm 6 trục (6-axis encoder counter) ICP DAS PISO-ENCODER600U

Model: PISO-ENCODER600U

Card PCI điều khiển chuyển động 6 trục (6-axis motion control) ICP DAS PISO-PS600

Model: PISO-PS600

Card PCI điều khiển động cơ servo 3 trục (3-axis pulse command servo motor) ICP DAS PISO-PS300U

Model: PISO-PS300U

Card PCI điều khiển 2 trục chuyển động (2-axis motion) độc lập ICP DAS PISO-PS200

Model: PISO-PS200
1 2
TOP HOME