Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Device Server) » Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Data Concentrator)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Data Concentrator)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Data Concentrator) ICP DAS

Bộ tập trung dữ liệu iWSN với 1 cổng RS-485 và 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS iWSN-2200-R1 CR

Model: iWSN-2200-R1 CR

Bộ tập trung dữ liệu Modbus với 1 cổng Ethernet+1 cổng RS-232+4 cổng RS-485 (cách ly và không cách ly) ICP DAS MDC-714i CR

Model: MDC-714i CR

Bộ tập trung dữ liệu Modbus với 1 cổng Ethernet+7 cổng RS-232+1 cổng RS-485 ICP DAS MDC-771 CR

Model: MDC-771 CR

Bộ tập trung dữ liệu Modbus với 1 cổng Ethernet+4 cổng RS-232+1 cổng RS-485 ICP DAS MDC-741 CR

Model: MDC-741 CR

Bộ tập trung dữ liệu Modbus với 1 cổng Ethernet+1 cổng RS-232+4 cổng RS-485 ICP DAS MDC-714 CR

Model: MDC-714 CR

Bộ tập trung dữ liệu Modbus với 1 cổng Ethernet+1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 ICP DAS MDC-711 CR

Model: MDC-711 CR

Bộ tập trung dữ liệu Modbus với Ethernet và RS-232/RS-485 ICP DAS MDC-711/MDC-714/MDC-741/MDC-771

Model: MDC-711/MDC-714/MDC-741/MDC-771
TOP HOME