Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module điều khiển chuyển động Machine Automation I/O

Module điều khiển chuyển động Machine Automation I/O

Module điều khiển chuyển động Machine Automation I/O ICP DAS

Bộ điều khiển chuyển động thông minh này có nhiều chức năng điều khiển chuyển động được tích hợp, như nội suy tuyến tính đa trục, nội suy cung tròn, tăng / giảm tốc đường cong T / S, các hành động đồng bộ khác nhau và tự động dò tìm

Card PCI (8 kênh DI+4 kênh DO) điều khiển động cơ ICP DAS PISO-MN200EC CR

Model: PISO-MN200EC CR

Card PCI (8 kênh DI+4 kênh DO) điều khiển động cơ ICP DAS PISO-MN200T CR

Model: PISO-MN200T CR

Module điều khiển chuyển động một trục Motionnet phân tán ICP DAS MN-SERVO-DAA CR

Model: MN-SERVO-DAA CR

Module điều khiển chuyển động một trục Motionnet phân tán ICP DAS MN-SERVO-YSV CR

Model: MN-SERVO-YSV CR

Module điều khiển chuyển động một trục Motionnet phân tán ICP DAS MN-SERVO-PA4 CR

Model: MN-SERVO-PA4 CR

Module điều khiển chuyển động một trục Motionnet phân tán ICP DAS MN-SERVO-MJ3 CR

Model: MN-SERVO-MJ3 CR

Module điều khiển chuyển động đa trục đơn phân tán Motionnet TTL ICP DAS MN-2091U-T CR

Model: MN-2091U-T CR

Module điều khiển chuyển động đa trục đơn phân tán Motionnet TTL ICP DAS MN-2091U CR

Model: MN-2091U CR

Module I/O 16 kênh đầu vào Motionnet ICP DAS MN-3254T CR

Model: MN-3254T CR

Module I/O 16 kênh đầu vào Motionnet ICP DAS MN-3254 CR

Model: MN-3254 CR

Module I/O 32 kênh đầu vào Motionnet ICP DAS MN-3253T CR

Model: MN-3253T CR

Module I/O 32 kênh đầu vào Motionnet ICP DAS MN-3253 CR

Model: MN-3253 CR
1 2 3
TOP HOME