Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị M2M (Machine to Machine) công nghiệp

Thiết bị M2M (Machine to Machine) công nghiệp

Machine to Machine, Mobile, Man Communications, Thiết bị M2M giúp tương tác giữa máy với máy (Machine-to-Machine – M2M) cung cấp khả năng kết nối, tự động hóa và giúp cải thiện cuộc sống con người, từ khía cạnh kinh doanh, hoạt động quản lý nhà nước cho đến cuộc sống thường nhật.

Giải pháp không dây 2G/3G

Giải pháp không dây 2G/3G

Giải pháp không dây ZigBee Wireless Solutions

Giải pháp không dây ZigBee Wireless Solutions

Bộ chuyển đổi RS232/485 (Remote Maintenance Solutions)

Bộ chuyển đổi RS232/485 (Remote Maintenance Solutions)

Giải pháp không dây WLAN

Giải pháp không dây WLAN

Module thu tín hiệu GPS

Module thu tín hiệu GPS

Bộ chuyển đổi hồng ngoại (IR) sang Modbus

Bộ chuyển đổi hồng ngoại (IR) sang Modbus