Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus ICP DAS

M-Bus (“Đồng hồ-Bus”) là một tiêu chuẩn châu Âu để đọc từ xa đồng hồ đo gas, đồng hồ nhiệt hoặc các đồng hồ điện khác.

Bộ chuyển đổi cổng Modbus TCP Server sang M-Bus Master ICP DAS GW-7838-M CR

Model: GW-7838-M CR

Bộ chuyển đổi 2 cổng Master share 1 cổng Slave 3 cổng RS-485 ICP DAS tSH-735 CR

Model: tSH-735 CR

Thiết bị chuyển đổi Modbus/TCP sang RTU/ASCII với 1 cổng RS-232/422/485 ICP DAS tGW-718i-T CR

Model: tGW-718i-T CR

Thiết bị chuyển đổi Modbus/TCP sang RTU/ASCII với 1 cổng RS-232/422/485 ICP DAS tGW-718-T CR

Model: tGW-718-T CR

Bộ chuyển đổi Modbus RTU Slave sang M-Bus Master Gateway ICP DAS GW-7828 CR

Model: GW-7828 CR

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang M-Bus ICP DAS I-7590

Model: I-7590
TOP HOME