Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Bộ lập trình nhúng LinPAC

Bộ lập trình nhúng LinPAC (Linux kernel Based PAC)

Bộ lập trình nhúng LinPAC ICP DAS

LinPAC-9000/ LinPAC-8000/ LinPAC-5000/ WP-2000-CE7 là PAC thế hệ mới dựa trên Linux từ ICP DAS và được trang bị một mô-đun CPU mạnh mẽ chạy hệ điều hành Linux 3.x /4.x/ kernel 2.6 /3.x / kernel 2.6.19/ Windows CE 7.0 . Được thiết kế để cung cấp các giải pháp nhanh chóng, thuận tiện, linh hoạt và đơn giản hóa cho các ứng dụng công nghiệp và nhúng

Bộ lập trình nhúng PAC 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231M CR

Model: LP-5231M CR

Bộ lập trình nhúng PAC 1 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231 CR

Model: LP-5231 CR

Bộ lập trình nhúng 2 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-5231PM-4GC CR

Model: LP-5231PM-4GC CR

Bộ lập trình nhúng 2 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-8841-EN CR

Model: LP-8841-EN CR

Bộ lập trình nhúng 2 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-8441-EN CR

Model: LP-8441-EN CR

Bộ lập trình nhúng 2 cổng Ethernet + 1 cổng USB ICP DAS LP-8141-EN CR

Model: LP-8141-EN CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 5 cổng RS-232/485 ICP DAS LP-8821 CR

Model: LP-8821 CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 5 cổng RS-232/485 ICP DAS LP-8421 CR

Model: LP-8421 CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 5 cổng RS-232/485 ICP DAS LP-8121 CR

Model: LP-8121 CR

Bộ lập trình nhúng 2 cổng Ethernet + 2 cổng USB ICP DAS LX-8731 CR

Model: LX-8731 CR

Bộ lập trình nhúng 2 cổng Ethernet + 2 cổng USB ICP DAS LX-8331 CR

Model: LX-8331 CR

Bộ lập trình nhúng 2 cổng Ethernet + 2 cổng USB ICP DAS LX-8131 CR

Model: LX-8131 CR
1 2 3
TOP HOME