Khóa học lập trình Python Panda miễn phí

Trang chủ » Training » Khóa học lập trình Python Panda miễn phí
22/02/2022 Training 146 viewed

Pandas là một thư viện mở của Python, được cấp phép BSD, cung cấp các cấu trúc dữ liệu hiệu suất cao, dễ sử dụng và các công cụ phân tích dữ liệu cho ngôn ngữ lập trình Python. Pandas được sử dụng trong nhiều lĩnh vực bao gồm lĩnh vực học thuật và thương mại bao gồm tài chính, kinh tế, Thống kê, phân tích, v.v. Trong khoá này, chúng ta sẽ tìm hiểu các tính năng khác nhau của Python Pandas và cách sử dụng chúng trong thực tế.

 

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME