Khóa học lập trình Hồi quy Logistic – Python miễn phí

Trang chủ » Training » Khóa học lập trình Hồi quy Logistic – Python miễn phí
26/02/2022 Training 141 viewed

Logistic Regression là một phương pháp thống kê phân loại các đối tượng. Trong chuỗi bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề phân loại nhị phân bằng kỹ thuật hồi quy logistic. Hướng dẫn này cũng trình bày một nghiên cứu điển hình sẽ cho phép bạn học cách viết code và áp dụng Hồi quy logistic bằng Python.

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME