Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức J1939

Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức J1939

Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức J1939 ICP DAS

Bộ chuyển đổi cổng J1939 sang Modbus TCP Server RTU Slave ICP DAS GW-7238D-G CR

Model: GW-7238D-G CR

Bộ chuyển đổi cổng J1939 sang Modbus RTU Slave ICP DAS GW-7228-G CR

Model: GW-7228-G CR

Bộ chuyển đổi J1939 sang Modbus RTU kết nối RS-232/RS-485/Ethernet ICP DAS GW-7238D CR

Model: GW-7238D CR

Bộ chuyển đổi J1939 sang Modbus RTU kết nối RS-232/422/485 ICP DAS GW-7228 CR

Model: GW-7228 CR
TOP HOME