Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Mạng cảm biến công nghiệp không dây iWSN

Mạng cảm biến công nghiệp không dây iWSN

Mạng cảm biến công nghiệp không dây (Industrial Wireless Sensor Network) iWSN

Module cảm biến dòng điện iWSN 3 kênh đầu vào CT + 1 kênh đầu vào cặp nhiệt ICP DAS iWSN-1131-mA CR

Model: iWSN-1131-mA CR

Module cảm biến iWSN không dây đo dòng điện 1 kênh CT và 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1110X-360 CR

Model: iWSN-1110X-360 CR

Module cảm biến iWSN không dây đo dòng điện 1 kênh CT và 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1110X-240 CR

Model: iWSN-1110X-240 CR

Module cảm biến iWSN không dây đo dòng điện 1 kênh CT và 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1110X-160 CR

Model: iWSN-1110X-160 CR

Module cảm biến iWSN không dây đo dòng điện 1 kênh CT và 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1110X CR

Model: iWSN-1110X CR

Module cảm biến đo dòng điện iWSN 1 kênh RCT+1 kênh CT và 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1120X-360-RCT1000P CR

Model: iWSN-1120X-360-RCT1000P CR

Module cảm biến đo dòng điện iWSN 1 kênh RCT+1 kênh CT và 1 giao diện mở rộng ICP DAS iWSN-1120X-240-RCT1000P CR

Model: iWSN-1120X-240-RCT1000P CR

Module cảm biến iWSN không dây dòng điện 2 Split-Core CT+1 đầu vào cặp nhiệt+1 kênh DI ICP DAS iWSN-1121-DI-360 CR

Model: iWSN-1121-DI-360 CR

Module cảm biến iWSN không dây dòng điện 2 Split-Core CT+1 đầu vào cặp nhiệt+1 kênh DI ICP DAS iWSN-1121-DI-240 CR

Model: iWSN-1121-DI-240 CR

Module cảm biến iWSN không dây dòng điện 2 Split-Core CT+1 đầu vào cặp nhiệt+1 kênh DI ICP DAS iWSN-1121-DI-160 CR

Model: iWSN-1121-DI-160 CR

Module cảm biến iWSN không dây 3 kênh CT+1 đầu vào cặp nhiệt ICP DAS iWSN-1131P CR

Model: iWSN-1131P CR

Module cảm biến iWSN không dây 3 kênh CT+1 đầu vào cặp nhiệt ICP DAS iWSN-1131-360 CR

Model: iWSN-1131-360 CR
1 2
TOP HOME