Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Bộ chuyển đổi tín hiệu/thu phát sóng hồng ngoại (IR)

Bộ chuyển đổi tín hiệu/thu phát sóng hồng ngoại (IR)

Bộ chuyển đổi tín hiệu/thu phát sóng hồng ngoại (IR) ICP DAS

Bộ chuyển đổi cảm biến hồng ngoại ko chạm ICP DAS ACS-20W-MRTU CR

Model: ACS-20W-MRTU CR

Bộ chuyển đổi cảm biến hồng ngoại ko chạm ICP DAS ACS-20B-MRTU CR

Model: ACS-20B-MRTU CR

Bộ điều khiển IR 10 kênh đầu ra Relay kết nối Modbus RTU RS-232/RS-485 ICP DAS IR-310-RM CR

Model: IR-310-RM CR

Bộ chuyển đổi Modbus sang hồng ngoại IR (2 kênh đầu ra IR+1 kênh đầu vào IR) kết nối Ethernet TCP ICP DAS IR-712-MTCP CR

Model: IR-712-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus sang hồng ngoại IR RTU kết nối RS-232/485 (2 kênh đầu ra+1 kênh đầu vào IR) ICP DAS IR-712A CR

Model: IR-712A CR

Bộ chuyển đổi 6 kênh IR sang Modbus RTU kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS IR-210 CR

Model: IR-210 CR
TOP HOME