Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Bộ điều khiển lập trình nhúng iPAC-8000

Bộ điều khiển lập trình nhúng iPAC-8000 (MiniOS7 Based PAC)

Bộ điều khiển lập trình nhúng iPAC-8000 ICP DAS

IPAC-8000 là một họ mới-thiết bị có thể giao tiếp bằng cách sử dụng giao tiếp nối tiếp (RS232, RS485), Ethernet hoặc CAN bus. Bao gồm các hệ thống I / O nhỏ gọn, mô-đun, thông minh và chắc chắn, được thiết kế để thu thập và kiểm soát dữ liệu trong sản xuất, nghiên cứu và giáo dục

Bộ lập trình truyền thông 3 cổng RS-232 + 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS I-7188E4 CR

Model: I-7188E4 CR

Bộ điều khiển bộ nhúng 2 kênh DI + 2 kênh DO RS-232/RS-485 ICP DAS I-7188XAD CR

Model: I-7188XAD CR

Bộ điều khiển bộ nhúng 2 kênh DI + 2 kênh DO RS-232/RS-485 ICP DAS I-7188XA CR

Model: I-7188XA CR

Bộ điều khiển 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS I-7188EAD CR

Model: I-7188EAD CR

Bộ điều khiển 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS I-7188EA CR

Model: I-7188EA CR

Bộ điều khiển nhúng I/O Expansion Bus 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS I-7188EXD CR

Model: I-7188EXD CR

Bộ điều khiển nhúng I/O Expansion Bus 1 cổng Ethernet + 1 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS I-7188EX CR

Model: I-7188EX CR

Bộ lập trình nhúng 1 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS I-7188XG CR

Model: I-7188XG CR

Bộ điều khiển nhúng Modbus/TCP 1 cổng RS-232/485 kết nối Ethernet ICP DAS I-7188EXD-MTCP CR

Model: I-7188EXD-MTCP CR

Bộ điều khiển nhúng Modbus/TCP 1 cổng RS-232/485/422 kết nối Ethernet ICP DAS I-7188EX-MTCP CR

Model: I-7188EX-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus/TCP 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS I-7188E2D-MTCP CR

Model: I-7188E2D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus/TCP 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS I-7188E2-MTCP CR

Model: I-7188E2-MTCP CR
1 2 3 4 5 6 9
TOP HOME