Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS

Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS

Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS

ICP DAS, được thành lập năm 1993, tập trung vào đổi mới và cải tiến công nghệ tự động hóa công nghiệp. Với sự lan rộng của internet và sự mở rộng của gia đình và giải trí, nó đang trở thành một xu hướng tích hợp thu thập dữ liệu, kiểm soát công nghiệp và truyền thông như một hệ thống hoàn chỉnh. Hệ thống điều khiển nhúng cũng trở thành tâm điểm của nghiên cứu và ứng dụng. Trong những năm gần đây, ICP DAS cũng tập trung phát triển các sản phẩm liên quan đến công nghệ M2M (Machine to Machine) bao gồm cả sản phẩm không dây GSM / GPRS / ZigBee / Wifi. Nhiệm vụ của các sản phẩm đáng tin cậy này là cung cấp một giải pháp tốt hơn để giảm chi phí lao động và duy trì một hệ thống linh hoạt hơn

Thiết bị thu phát Radio Modem kết nối RS-232/422/485, Ethernet

Thiết bị thu phát Radio Modem kết nối RS-232/422/485, Ethernet

Modem & Router công nghiệp GPRS (2G), WCDMA(3G), LTE(4G) kết nối RS-232/485/Ethernet

Modem & Router công nghiệp GPRS (2G), WCDMA(3G), LTE(4G) kết nối RS-232/485/Ethernet

Module I/O, Bộ chuyển đổi RS-232/422/485/Ethernet Zigbee Modbus RTU/TCP

Module I/O, Bộ chuyển đổi RS-232/422/485/Ethernet Zigbee Modbus RTU/TCP

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway Wi-Fi ICP DAS

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway Wi-Fi ICP DAS

Thiết bị thu tín hiệu GPS kết nối USB, RS-232, RS-485 Modbus (GPS Products)

Thiết bị thu tín hiệu GPS kết nối USB, RS-232, RS-485 Modbus (GPS Products)

Thiết bị xác định vị trí cục bộ WLS

Thiết bị xác định vị trí cục bộ WLS

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485

Bộ chuyển đổi truyền thông Bluetooth, USB/RS-232/422/485

Bộ chuyển đổi tín hiệu/thu phát sóng hồng ngoại (IR)

Bộ chuyển đổi tín hiệu/thu phát sóng hồng ngoại (IR)

Mạng cảm biến công nghiệp không dây iWSN

Mạng cảm biến công nghiệp không dây iWSN

Ăng ten ngoài cho thiết bị thu phát (Antenna)

Ăng ten ngoài cho thiết bị thu phát (Antenna)