Link youtube Link facebook
Trang chủ » Switch công nghiệp, Switch quang và bộ chuyển đổi quang điện » Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 sợi, 2 sợi ICP DAS

SFP Module 1000Base-LX20 Single-mode 1310nm 20km ICP DAS SFP-1G13S-LX20

Model: SFP-1G13S-LX20

SFP Module 1000Base-LX Single-mode 1310nm 10km ICP DAS SFP-1G13S-LX

Model: SFP-1G13S-LX

SFP Module 1000Base-SX2 Multi-mode 1310nm 2km ICP DAS SFP-1G13M-SX2

Model: SFP-1G13M-SX2

SFP Module 1000Base-SX Multi-mode 850nm 0.5km ICP DAS SFP-1G85M-SX

Model: SFP-1G85M-SX

SFP Module 100Base-FX Multi-mode 1310nm 2km ICP DAS SFP-100M13M-FX

Model: SFP-100M13M-FX

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 1 sợi Single Mode SC ICP DAS NS-200WDM-B CR

Model: NS-200WDM-B CR

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang 1 sợi Single Mode SC ICP DAS NS-200WDM-A CR

Model: NS-200WDM-A CR

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang ICP DAS NS-200AFC-T/NS-200AFCS-T/ NS-200AFCS-60T/ NS-200AFT-T

Model: NS-200AFC-T/NS-200AFCS-T/ NS-200AFCS-60T/ NS-200AFT-T

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Ethernet + 1 cổng quang Multi Mode ICP DAS NS-200FC/ NS-200FT

Model: NS-200FC/ NS-200FT

Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit SFP ICP DAS NSM-200G-SFP/NSM-200LX/NSM-200SX/NSM-200SX2

Model: NSM-200G-SFP/NSM-200LX/NSM-200SX/NSM-200SX2
TOP HOME