Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) » Bộ lập trình IoT Web base (Wise PAC)

Bộ lập trình IoT Web base (Wise PAC)

Bộ lập trình IoT Web base (Wise PAC) ICP DAS

WISE (Web Inside, Smart Engine) là bộ điều khiển PAC đa chức năng dựa trên Web thông minh được thiết kế bởi ICP DAS, có chức năng như các đơn vị điều khiển để sử dụng trong điều khiển và giám sát logic từ xa trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau

Bộ điều khiển IIoT Edge (Hỗ trợ giao tiếp dữ liệu không dây 3G) ICP DAS WISE-5231M-3GWA

Model: WISE-5231M-3GWA

Bộ lập trình nhúng IoT và lưu trữ dữ liệu (Data Logger) kết nối Modbus TCP CPU 16-bit ICP DAS WISE-5801-MTCP

Model: WISE-5801-MTCP

Bộ điều khiển IIoT Ethernet 6 kênh DI+6 kênh PO ICP DAS WISE-7160

Model: WISE-7160

Bộ điều khiển IIoT Ethernet kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS WISE-2246M

Model: WISE-2246M

Bộ điều khiển IIoT kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS WISE-2241M

Model: WISE-2241M

Bộ lập trình nhúng IoT (IIoT Edge Controller) kết nối LTE (4G) ICP DAS WISE-5231M-4GC / WISE-5236M-4GE

Model: WISE-5231M-4GE / WISE-5231M-4GC

Bộ lập trình nhúng IoT và lưu trữ dữ liệu (Data Logger) kết nối Modbus TCP CPU 16-bit ICP DAS WISE-5800-MTCP

Model: WISE-5800-MTCP

Module mở rộng I/O cho bộ lập trình IoT ICP DAS WISE-7901 / WISE-7901D

Model: WISE-7901 / WISE-7901D

Bộ lập trình IoT 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO)+ 2 cổng Ethernet ICP DAS WISE-7555M

Model: WISE-7555M

Bộ lập trình IoT 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO+ 2 cổng Ethernet ICP DAS WISE-7526M

Model: WISE-7526M

Bộ lập trình IoT 10 kênh đầu vào tương tự (AI) + 3 kênh DO+ 2 cổng Ethernet ICP DAS WISE-7519ZM

Model: WISE-7519ZM

Bộ lập trình IoT 10/20 kênh đầu vào tương tự (AI) + 2 cổng Ethernet ICP DAS WISE-7517M-10

Model: WISE-7517M-10
1 2 3
TOP HOME