Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication)

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication)

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS

Máy chủ DA NAPOPC.M2M

Model: DA NAPOPC.M2M

Công cụ API M2M RTU

Model: API M2M RTU

Modem không dây 2.4 GHz RS-232 / RS-485 ICP DAS RFU-2400-RU400

Model: RFU-2400-RU400

Radio Modem RS-232 / RS-485 ICP DAS RFU-433-RU400

Model: RFU-433-RU400

Phần mềm quản lý M2M ICP DAS RTU Center

Model: M2M RTU Center

Module Zigbee I/O 4 kênh đầu vào số không dây+ 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS tZT-P4C4

Model: tZT-P4C4

Anten ngoài hoạt động GPS 5m ICP DAS ANT-115-03

Model: ANT-115-03

Anten ngoài/ đế anten 5dBi 4G ICP DAS ANT-421-05/ANT-Base-01

Model: ANT-421-05/ANT-Base-01

Anten ngoài 4 băng tần 2G 3m GSM/GPRS và 3 băng tần 3G WCDMA ICP DAS ANT-421-01

Model: ANT-421-01

Anten ngoài 21dBi 2.4GHz (Định hướng) ICP DAS ANT-21

Model: ANT-21

Anten ngoài 15dBi 2.4GHz (Đa hướng) ICP DAS ANT-15YG-1

Model: ANT-15YG-1

Anten ngoài 15dBi 2.4GHz (Đa hướng) ICP DAS ANT-15

Model: ANT-15
1 2 3 4 5
TOP HOME