Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » RS-485 Remote I/O Modules » Module I/O I-9K & I-97K dùng cho dòng PAC WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000

Module I/O I-9K & I-97K dùng cho dòng PAC WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000

Module I/O I-9K & I-97K dùng cho dòng PAC WP-9000, XP-9000, LX-9000 and LP-9000 ICP DAS

Các mô-đun I-9K và I-97K được cung cấp để kết hợp nhiều chức năng I / O khác nhau trong các bộ điều khiển tự động lập trình WP-9000, XP-9000, LX-9000 và LP-9000 (PAC). Sê-ri I-9k dựa trên giao diện song song với tốc độ liên lạc cao; trong khi loạt I-97K dựa trên giao diện nối tiếp

Bộ điều khiển lập trình 1 cổng CAN ICP DAS I-9120 CR

Model: I-9120 CR

Module 4 cổng FRnet ICP DAS I-9174 CR

Model: I-9174 CR

Module 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS I-9037P CR

Model: I-9037P CR

Module 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-9012 CR

Model: I-9012 CR

Module điều khiển Motion 4 trục tốc độ cao ICP DAS I-8094F-G CR

Model: I-8094F-G CR

Module 8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9014C CR

Model: I-9014C CR

Module 16/8 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9014 CR

Model: I-9014 CR

Module 15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017C-15 CR

Model: I-9017C-15 CR

Module 30/15 kênh đầu vào tương tự (AI) ICP DAS I-9017-15 CR

Model: I-9017-15 CR

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9028U CR

Model: I-9028U CR

Module 4 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-9024U CR

Model: I-9024U CR

Module 8 kênh đầu ra tương tự (AO) ICP DAS I-97028U CR

Model: I-97028U CR
1 2 3
TOP HOME