Link youtube Link facebook
Trang chủ » Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI & Touch Monitor) » Màn hình giao diện HMI cầm tay, màn lcd, màn led công nghiệp

Màn hình giao diện HMI cầm tay, màn lcd, màn led công nghiệp

Màn hình giao diện HMI cầm tay, màn lcd, màn led công nghiệp

Màn hình LED công nghiệp Modbus hai dòng 12/24 ký tự ICP DAS iKAN-224 CR

Model: iKAN-224 CR

Màn hình LED công nghiệp Modbus hai dòng 8/16 ký tự ICP DAS iKAN-216 CR

Model: iKAN-216 CR

Màn hình LED công nghiệp Modbus một dòng 8/16 ký tự ICP DAS iKAN-116A-IP65

Model: iKAN-116A-IP65

Màn hình LED công nghiệp Modbus một dòng 12/24 ký tự ICP DAS iKAN-124-IP65

Model: iKAN-124-IP65

Màn hình LED công nghiệp Modbus một dòng 12/24 ký tự ICP DAS iKAN-124A-IP65

Model: iKAN-124A-IP65

Màn hình LED công nghiệp Modbus một dòng 8/16 ký tự ICP DAS iKAN-116-IP65

Model: iKAN-116-IP65

Màn hình LED công nghiệp Modbus hai dòng 12/24 ký tự ICP DAS iKAN-224A

Model: iKAN-224A

Màn hình LED công nghiệp Modbus hai dòng 8/16 ký tự ICP DAS iKAN-216A

Model: iKAN-216A

Màn hình LED công nghiệp Modbus hai dòng 4/8 ký tự ICP DAS iKAN-208A

Model: iKAN-208A

Màn hình LED công nghiệp Modbus một dòng 12/24 ký tự ICP DAS iKAN-124A

Model: iKAN-124A

Màn hình LED công nghiệp Modbus một dòng 8/16 ký tự ICP DAS iKAN-116A

Model: iKAN-116A

Màn hình LED công nghiệp Modbus hai dòng 4/8 ký tự ICP DAS iKAN-208 CR

Model: iKAN-208 CR
1 2
TOP HOME