Link youtube Link facebook
Trang chủ » Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI & Touch Monitor) » Màn hình máy tính cảm ứng công nghiệp (Touch Monitor)

Màn hình máy tính cảm ứng công nghiệp (Touch Monitor)

Màn hình máy tính cảm ứng công nghiệp (Touch Monitor)

Màn hình HMI 2.8 inch CPU 32-bit RISC kết nối RS-485 ICP DAS TPD-280-M1/TPD-280-M2/TPD-280-M3

Model: TPD-280-M1/TPD-280-M2/TPD-280-M3

Màn hình máy tính cảm ứng 17 inch ICP DAS TP-7170

Model: TP-7170

Màn hình máy tính cảm ứng 15 inch ICP DAS TP-6150

Model: TP-6150

Màn hình máy tính cảm ứng 12.1 inch ICP DAS TP-5120

Model: TP-5120

Màn hình máy tính cảm ứng 10.4 inch ICP DAS TPM-4100/TP-4100

Model: TPM-4100/TP-4100

Màn hình máy tính cảm ứng 8.4 inch ICP DAS TP-3080

Model: TP-3080

Màn hình máy tính cảm ứng 7 inch ICP DAS TP-2070

Model: TP-2070
TOP HOME