Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị M2M (Machine to Machine) công nghiệp » Module thu tín hiệu GPS

Module thu tín hiệu GPS

Module thu tín hiệu GPS ICP DAS

Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) là một hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) dựa trên không gian, cung cấp thông tin về vị trí và thời gian đáng tin cậy ở mọi lúc và mọi nơi trên Trái đất khi và nơi có tầm nhìn không bị cản trở đối với bốn hoặc nhiều vệ tinh GPS . ICP DAS cung cấp các sản phẩm GPS khác nhau được thiết kế cho thời gian khởi động nhanh và hiệu suất cao trong môi trường tán lá và hẻm núi đô thị.

Bộ lập trình điều khiển LTE (4G) M2M 3 kênh DI+3 kênh DO + 8 kênh AI + 1 kênh DO Relay +hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4514PD-4GAU/G-4514PD-4GC

Model: G-4514PD-4GAU/G-4514PD-4GC

Bộ lập trình điều khiển LTE (4) M2M 3 kênh DI + 3 kênh DO + 8 kênh AI + 1 kênh Relay DO hiển thị LCD kết nối GPS ICP DAS G-4514P-4GAU/G-4514P-4GC

Model: G-4514P-4GAU/G-4514P-4GC

Module thu tín hiệu GPS + 1 kênh DO + 1 kênh PPS kết nối Modbus RTU ICP DAS GPS-721-MRTU/GPS-721U-MRTU

Model: GPS-721-MRTU/GPS-721U-MRTU

Module thu tín hiệu GPS + 1 kênh DO + 1 kênh PPS kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS GPS-721 CR

Model: GPS-721 CR

Module thu tín hiệu GPS +2 kênh DO + 1 kênh PPS kết nối 1 cổng RS-232 ICP DAS I-87211W CR

Model: I-87211W CR

Bộ thu tín hiệu GPS kết nối RS-232 ICP DAS GT-321R-RS232

Model: GT-321R-RS232

Bộ thu tín hiệu GPS kết nối USB ICP DAS GT-321R-USB

Model: GT-321R-USB
TOP HOME