Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Thiết bị thu tín hiệu GPS kết nối USB, RS-232, RS-485 Modbus (GPS Products)

Thiết bị thu tín hiệu GPS kết nối USB, RS-232, RS-485 Modbus (GPS Products)

Thiết bị thu tín hiệu GPS kết nối USB, RS-232, RS-485 Modbus ICP DAS

Module thu tín hiệu GPS + 1 kênh DO + 1 kênh PPS kết nối Modbus RTU ICP DAS GPS-721-MRTU/GPS-721U-MRTU

Model: GPS-721-MRTU/GPS-721U-MRTU

Module thu tín hiệu GPS + 1 kênh DO + 1 kênh PPS kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS GPS-721 CR

Model: GPS-721 CR

Module thu tín hiệu GPS +2 kênh DO + 1 kênh PPS kết nối 1 cổng RS-232 ICP DAS I-87211W CR

Model: I-87211W CR

Bộ thu tín hiệu GPS kết nối RS-232 ICP DAS GT-321R-RS232

Model: GT-321R-RS232

Bộ thu tín hiệu GPS kết nối USB ICP DAS GT-321R-USB

Model: GT-321R-USB
TOP HOME