Link youtube Link facebook
Trang chủ » Tự động hóa máy móc (Machine Automation) » Giải pháp lập trình điểu khiển nhúng PAC

Giải pháp lập trình điểu khiển nhúng PAC

Giải pháp lập trình điểu khiển nhúng PAC

Là người tiên phong của PAC, ICP DAS cung cấp giải pháp kiểm soát chuyển động PAC mạnh mẽ – Giải pháp điều khiển chuyển động PAC tiêu chuẩn. Giải pháp này sử dụng các mô-đun điều khiển chuyển động dựa trên các sản phẩm PAC tiêu chuẩn mạnh mẽ. Có nhiều phần mềm phát triển như VC, C #, VB .NET hỗ trợ Giải pháp PAC áp dụng cho các hệ thống điều khiển chuyển động PAC.

Card PCI 1 cổng CANopen Master ICP DAS PISO-CPM100U-T CR

Model: PISO-CPM100U-T CR

Card PCI 1 cổng CANopen Master ICP DAS PISO-CPM100U-D CR

Model: PISO-CPM100U-D CR

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang Modbus RTU và đồng hồ đo điện ICP DAS ECAT-2610-DW CR

Model: ECAT-2610-DW CR

Module I/O Slave EtherCAT với máy đo độ căng 16 bit 1 kênh ICP DAS ECAT-2016N CR

Model: ECAT-2016N CR

Module điều khiển chuyển động 6 trục tốc độ cao 12 DI 3 DO ICP DAS RS-M8196F

Model: RS-M8196F

Giải pháp điều khiển Motion ICP DAS ISaGRAF XPAC Motion Control Solutions

Model: ISaGRAF XPAC Motion Control Solutions

Module CCON 16 đầu vào (DI) Sink/Source ICP DAS CAN-2053

Model: CAN-2053

Module DeviceNet 8 cổng PWM + 8 kênh DI đếm tốc độ cao ICP DAS CAN-2088D CR

Model: CAN-2088D CR

Module DeviceNet 8 đầu vào tương tự (AI) +8 đầu ra tương tự (AO) ICP DAS CAN-2054D CR

Model: CAN-2054D CR

Module DeviceNet 16 kênh đầu vào cách ly DI Sink/Source ICP DAS CAN-2053D CR

Model: CAN-2053D CR

Module điều khiển chuyển động một trục ICP DAS MN-SERVO-MJ3-EC/MN-SERVO-PA4-EC/MN-SERVO-YSV-EC/MN-SERVO-DAA-EC

Model: MN-SERVO-MJ3-EC/MN-SERVO-PA4-EC/MN-SERVO-YSV-EC/MN-SERVO-DAA-EC

Card PCI 1 cổng CANopen Master ICP DAS PISO-CPM100U-D/PISO-CPM100U-T

Model: PISO-CPM100U-D/PISO-CPM100U-T
1 2 3 4 5
TOP HOME